Wiza resmileşdirmäge ýüz tutýanlaryň dykgatyna
Derwaýys maglumat

Wiza üçin tölegler

Göwrümi 16 kb

ÝÜKLE


Türkmenistanyň syýahatçylyk kompaniýalarynyň sanawy

Göwrümi 512 kb

ÝÜKLE


Wiza almak üçin soragnama

Göwrümi 66 kb

ÝÜKLE


Wiza almak üçin ýüzlenme

Göwrümi 255 kb

ÝÜKLE


Serhetýaka giriş we çykyş nokatlary görkezilen karta

Göwrümi 1144 kb

ÝÜKLE


Wiza almak üçin hatyň nusgasy

Göwrümi 109 kb

ÝÜKLE