Wiza resmileşdirmäge ýüz tutýanlaryň dykgatyna
Goşundylar

Wiza üçin tölegler

Göwrümi 16 kb

ÝÜKLE


Türkmenistanyň syýahatçylyk kompaniýalarynyň sanawy

Göwrümi 512 kb

ÝÜKLE


Serhetýaka giriş we çykyş nokatlary görkezilen karta

Göwrümi 1144 kb

ÝÜKLE


Wiza almak üçin hatyň nusgasy

Göwrümi 109 kb

ÝÜKLE


Wiza Anketa EN

Göwrümi 1709 kb

ÝÜKLE


Sowalnama

Göwrümi 66 kb

ÝÜKLE